Vyberte stránku

Ušetřete čas a peníze, nechte práci robotům.

Nemusíte se již zabývat prací, která nevyžaduje schopnosti lidské mysli – přemýšlení a kreativity.
Tyto činnosti nahrazujeme robotickými procesy.
Naše vizeVyužití v praxi

Kde roboti pomůžou?

Opakovaná práce

Zbytečně zabírá čas.

Stereotypní činnost

Zabíjí kreativitu.

Časově náročná práce

Unavuje tělo i duši.

Zaměstnejte svého prvního robota

Naše poslání

Business Robots pomáhají šetřit čas a peníze tím, že se lidé nemusí zabývat prací, která nevyžaduje schopnosti lidské mysli – přemýšlení a kreativity. Tyto činnosti nahrazujeme robotickými procesy, které automatizují opakované činnosti s  různou úrovní autonomního rozhodování.

Člověku tak zůstává dostatek času na důležité činnosti, které přinášejí nejen užitek, ale také radost.

RPA – Robotic process automation

Budoucnost práce

RPA je nově se rozvíjející technologií pro automatizaci podnikových procesů založenou na pojetí softwarových robotů nebo pracovníků umělé inteligence (AI).

 

RPA – Robotic process automation

Budoucnost práce

RPA je nově se rozvíjející technologií pro automatizaci podnikových procesů založenou na pojetí softwarových robotů nebo pracovníků umělé inteligence (AI).

 

Krátká ukázka toho, co dokáží obchodní roboti

Co umí obchodní roboti a jak se rozhodují

Robotická automatizace procesů využívá technologie, které umožňují konfigurovat pomocí počítačového software „robota“, který umí zachytávat a interpretovat informace z existujících aplikací a inteligentně na ně reagovat formou komunikace s ostatními digitálními systémy a lidmi. V zásadě odlišujeme dva základní přístupy pro využití v rozhodovacích procesech:

Stavový automat

Robot používá předem stanovený proces a logiku. Je vhodný pro jednoduché aplikace, kdy jsou zcela jasná kritéria, která musí být splněna pro každou z možných interakcí.

Umělá inteligence

Princip strojového učení využívající tzv. zlatá data. Robot se v takovém případě rozhoduje na základě trénovacích data a z výsledků svých rozhodnutí se průběžně učí a své výsledky tak vylepšuje

Váš první robot

Přemýšlíte o využití robotů a nevíte kde začít? Připravili jsme vhodného kandidáta – Robota Junior Sales, který vyřizuje agendu, kterou možná vůbec neděláte nebo ji děláte, ale ne pravidelně.

Přečtěte si detaily o jeho fungování a využijte možnost osobní konzultace a jeho nastavení za paušální cenu.

Kde v praxi využít 

Business Robots

Místo pro naše roboty je všude tam, kde chcete opakovaně sledovat, vyhodnocovat, odpovídat, zapisovat, analyzovat, plánovat, nabízet a oslovovat. Jedná se nejen o úkoly převzaté od konkrétních lidí, ale často také o úkoly, které byly nad rámec kapacity týmu a nebyly tedy důsledně plněny. Obchodní roboti nemají problém s nedostatkem času ani kapacitou zpracovávaných požadavků. Úkol vždy splní včas a nikdy nezapomenou.

Vyhledávání nových obchodních příležitostí

Robot Obchodník

Robotický obchodník má k dispozici data návštěvách webu a identifikaci těchto návštěvníků.

Na základě četnosti návštěv potencionálního klienta, jejich trvání, postupu a dalších kritérií vyhledává nejvhodnější nabídku, kterou potom předkládá návštěvníkovi. Motivuje jej k okamžité akci a kontroluje její realizaci, případně provází návštěvníka dalším obchodním procesem, přičemž každý krok zaznamenává do firemního CRM.

U rozsáhlých webových stránek, čítajících desítky produktů a dalších stránek je pro rozhodnutí o nabídce obchodního procesu využívána umělá inteligence.

Inteligentní vymáhání pohledávek

Robot Vymahač

Robotický vymahač pohledávek není jen jednoduchý rozesílač upomínek, ale pracuje i s daty důležitými pro další obchod a strategické záměry věřitele.

Kontroluje historická data, data o aktuálních objednávkách, hledá souvislosti s  nezaplacením a nevyřešenou reklamací či naopak výhled budoucích obchodních příležitostí, které by mohly být upomínkou zmařeny. Svou činností dokáže nahradit mnoho hodin práce a mnohdy se v hledání souvislostí dostává daleko za rámec běžné praxe.

Inteligentní vymáhání pohledávek

Robot Vymahač

Robotický vymahač pohledávek není jen jednoduchý rozesílač upomínek, ale pracuje i s daty důležitými pro další obchod a strategické záměry věřitele.

Kontroluje historická data, data o aktuálních objednávkách, hledá souvislosti s nezaplacením a nevyřešenou reklamací či naopak výhled budoucích obchodních příležitostí, které by mohly být upomínkou zmařeny. Svou činností dokáže nahradit mnoho hodin práce a mnohdy se v hledání souvislostí dostává daleko za rámec běžné praxe.

Marketingové analýzy

Robot Markeťák

Asi nikdo nechce rutinně každý den kontrolovat nekonečné zdroje dat o návštěvnosti webu, monitoringu tisku, spokojenosti klientů a mnoha dalších parametrů důležitých pro obchodní úspěch.

Robotický analytik dokáže veškerou tuto agendu zpracovávat kontinuálně a na základě zadaných parametrů připravovat reporty nebo upozorňovat na nestandardní data – například výrazné zhoršení zákaznického sentimentu, nečekané reklamní výdaje a podobně. Analýzy tak neprobíhají nárazově, ale kontinuálně a bezchybně. 

HR asistent náboru

Robot Personalista

Robotický asistent dokáže nejen základní úkony, jako je stahování, třídění a ukládání žadatelů o zaměstnání, ale umí dělat i jejich základní selekci na základě definovaných požadavků.

Typicky tak například dokáže zajistit úvodní komunikaci se zájemcem v oblasti doplnění informací, připraví rešerši o  uchazeči z internetu, ale zjistí například i základní znalosti užívání textového editoru z došlého životopisu. Postupem času se stane nepostradatelným, protože prakticky okamžitě poskytuje objektivní a relevantní informace.

HR asistent náboru

Robot Personalista

Robotický asistent dokáže nejen základní úkony, jako je stahování, třídění a ukládání žadatelů o zaměstnání, ale umí dělat i jejich základní selekci na základě definovaných požadavků.

Typicky tak například dokáže zajistit úvodní komunikaci se zájemcem v oblasti doplnění informací, připraví rešerši o  uchazeči z internetu, ale zjistí například i základní znalosti užívání textového editoru z došlého životopisu. Postupem času se stane nepostradatelným, protože prakticky okamžitě poskytuje objektivní a relevantní informace.

Průběh implementace 

Příprava Robota

Implementace robotů probíhá velmi rychle. Prvního robota
můžete zaměstnat již dnes.

Analýza

a vývojový diagram

Datový model

entity, vazby, pravidla

Výběr

integračních nástrojů

Realizace

a spuštění v práci

Jsme tým specialistů

Implementace robotů probíhá velmi rychle. Prvního robota
můžete zaměstnat již dnes.

Tomáš Sýkora

Tomáš Sýkora

Analytik procesů

Aleš Poláček

Aleš Poláček

Analytik procesů

Ondřej Fiala

Ondřej Fiala

Architekt řešení

Michal Zemek

Michal Zemek

Programátor

Jan Komárek

Jan Komárek

Marketing

Petra Sýkorová

Petra Sýkorová

Finance

Aleš Sýkora

Aleš Sýkora

Web, Design

Chcete ušetřit čas a peníze?

Zaměstnejte svého robota!

Pojďte si nezávazně popovídat, zda a jak by mohli
být roboti být prospěšní pro vaši společnost. 

14 + 6 =