Business robots

ROBOTICKÁ AUTOMATIZACE PROCESŮ

Pomáháme ušetřit čas a peníze tím, že se lidé nemusí zabývat prací, která nevyžaduje schopnosti lidské mysli – přemýšlení a kreativity. Tyto činnosti nahrazujeme robotickými procesy, které automatizují opakované činnosti s různou úrovní autonomního rozhodování. Člověku tak zůstává dostatek času na důležité činnosti, které přinášejí nejen užitek, ale také radost.

Co umí obchodní roboti a jak se rozhodují

Robotická automatizace procesů využívá technologie, které umožňují konfigurovat pomocí počítačového software „robota“, který umí zachytávat a interpretovat informace z existujících aplikací a inteligentně na ně reagovat formou komunikace s ostatními digitálními systémy a lidmi. V zásadě odlišujeme dva základní přístupy pro využití v rozhodovacích procesech:

business robotsStavový automat

Je vhodný pro jednoduché aplikace, kdy jsou zcela jasná kritéria, která musí být splněna pro každou z možných interakcí.

Umělá inteligence

Alternativa pro složité rozhodovací procesy, kde by samotný popis možných stavů byl natolik složitý, že by jeho tvorba byla neefektivní. Robot se v takovém případě rozhoduje na základě trénovacích data a z výsledků svých rozhodnutí se průběžně učí a své výsledky tak vylepšuje.

Místo pro naše roboty je všude tam, kde chcete opakovaně sledovat, vyhodnocovat, odpovídat, zapisovat, analyzovat, plánovat, nabízet a oslovovat. Jedná se nejen o úkoly převzaté od konkrétních lidí, ale často také o úkoly, které byly nad rámec kapacity týmu a nebyly tedy důsledně plněny. Obchodní roboti nemají problém s nedostatkem času ani kapacitou zpracovávaných požadavků. Úkol vždy splní včas a nikdy nezapomenou.

RoBoss

Stejně jako pro zaměstnance existuje šéf, který kontroluje jejich výkon, tak i obchodní roboti jsou pod neustálým dohledem. Veškerá telemetrická data o jejich práci jsou kontinuálně monitorována a prezentována v dohledovém centru, které kontroluje nejen jejich samotný bezchybný provoz, ale také efektivitu, vytíženost, spolehlivost – klíčové indikátory výsledků jejich práce.

Typické příklady využití obchodních robotů

Obchodník pro vyhledávání nových obchodních příležitostí

Robotický obchodník má k dispozici data návštěvách webu a identifikaci těchto návštěvníků.

Zobrazit více

Na základě četnosti návštěv potencionálního klienta, jejich trvání, postupu a dalších kritérií vyhledává nejvhodnější nabídku, kterou potom předkládá návštěvníkovi. Motivuje jej k okamžité akci a kontroluje její realizaci, případně provází návštěvníka dalším obchodním procesem, přičemž každý krok zaznamenává do firemního CRM. U rozsáhlých webových stránek, čítajících desítky produktů a dalších stránek je pro rozhodnutí o nabídce obchodního procesu využívána umělá inteligence.

Marketingový analytik

Asi nikdo nechce rutinně každý den kontrolovat nekonečné zdroje dat o návštěvnosti webu, monitoringu tisku, spokojenosti klientů a mnoha dalších parametrů důležitých pro obchodní úspěch.

Zobrazit více

Robotický analytik dokáže veškerou tuto agendu zpracovávat kontinuálně a na základě zadaných parametrů připravovat reporty nebo upozorňovat na nestandardní data – například výrazné zhoršení zákaznického sentimentu, nečekané reklamní výdaje a podobně. Analýzy tak neprobíhají nárazově, ale kontinuálně a bezchybně.

Inteligentní vymahač pohledávek

Robotický vymahač pohledávek není jen jednoduchý rozesílač upomínek, ale pracuje i s daty důležitými pro další obchod a strategické záměry věřitele.

Zobrazit více

Kontroluje historická data, data o aktuálních objednávkách, hledá souvislosti s nezaplacením a nevyřešenou reklamací či naopak výhled budoucích obchodních příležitostí, které by mohly být upomínkou zmařeny. Svou činností dokáže nahradit mnoho hodin práce a mnohdy se v hledání souvislostí dostává daleko za rámec běžné praxe.

HR asistent náboru

Robotický asistent dokáže nejen základní úkony, jako je stahování, třídění a ukládání žadatelů o zaměstnání, ale umí dělat i jejich základní selekci na základě definovaných požadavků.

Zobrazit více

Typicky tak například dokáže zajistit úvodní komunikaci se zájemcem v oblasti doplnění informací, připraví rešerši o uchazeči z internetu, ale zjistí například i základní znalosti užívání textového editoru z došlého životopisu. Postupem času se stane nepostradatelným, protože prakticky okamžitě poskytuje objektivní a relevantní informace.

Nezapomeňte, že obchodní roboti

 pracují nepřetržitě 24 hodin každý den po celý rok,

 nedělají procesní chyby,

 nebývají nemocní a neberou si dovolenou.

Průběh nasazení obchodního robota

Analýza procesu

Z

Výběr vhodných komerčních nástrojů

g

Nastavení procesu a telemetrie

I

Spuštění procesu

Budeme závislí na jednom dodavateli?

Naším cílem není programování složitých proprietálních aplikací, ale naopak využití běžně dostupných nástrojů jak pro automatizaci, tak další použité nástroje. Využíváme tak maximálně dostupné služby třetích stran, a to na základě jejich vhodnosti pro dané zadání.

Začněte teď hned

Pojďte si nezávazně popovídat, zda a jak by mohli obchodní roboti být prospěšní pro váš business.

Kontakt

Business Robots

Innovative Business s.r.o.
Křejpského 1529/3, 149 00 Praha 4
info@innovativebusiness.cz
IČ: 02312433, DIČ: CZ02312433